Previous

Nicolaaskerk, Nijland

De wens van de Protestantse Gemeente Nijland was om de bijeenkomsten in de Nicolaaskerk te ondersteunen met vaste beeld-voorzieningen die makkelijk en gebruiksvriendelijker ingezet kunnen gaan worden. Tevens was de wens om beeldopnames van de bijeenkomsten via bijvoorbeeld kerk-TV te kunnen delen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het liturgisch centrum daarbij niet aangetast wordt.

Beeld
In verband met het karakter van de kerk is gekozen voor projectie van beelden tegen de witte achterwand, naast het spreekgestoelte. Om de zichtlijnen te verbeteren gebeurt dit aan weerszijden van het spreekgestoelte. De projectoren zijn tegen de zijwanden aan geplaatst, in een op maat gemaakte witte behuizing. Op deze manier vallen deze beeldvoorzieningen het minste op en wordt het karakter van het Kerkgebouw zo min mogelijk aangetast.

Camera-systeem
Om beeldopnames mogelijk te maken is een camera-systeem geplaatst met als primair doel om de Kerkdiensten ook bereikbaar te maken voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om de diensten zelf bij te wonen. Dit kan nu met behulp van een livestream welke mogelijk gemaakt wordt door onder andere Kerkomroep.nl (sIKN). De beeldopnames zijn in eerste instantie zo eenvoudige mogelijk gemaakt. Dusdanig dat men weliswaar een impressie krijgt van de dienst, maar ook dat er zo min mogelijk bediening nodig is voor het gehele systeem. Verder zijn er voorzieningen geïnstalleerd die het mogelijk maken om ook eigen opnames te kunnen maken van de diensten en/of andere activiteiten.

Protestantse Gemeente Nijland
Sinds 2011 is de voormalige Hervormde Gemeente van Nijland omgevormd tot een Protestantse Gemeente. Een levende en levendige gemeente, waarin jong en oud bij elkaar komen. Op verschillende manieren wordt geprobeerd samen het geloof in God te beleven en dat ook vorm te geven in het leven en in de leefomgeving. De diensten worden gehouden in de Nicolaaskerk.

Klik hier voor meer referenties van Kerk AV.

Project:

Beeldinstallatie Nicolaaskerk

Locatie:

Nijland

Functionaliteit:

Beeld, camera, opnames

Installateur:

Inferno Audio Visueel